SASHIMI

3 Producto(s)
108. SASHIMI SALMÓN
(6 CORTES)
(6 CORTES)
109. SASHIMI ATÚN
(6 CORTES)
(6 CORTES)
110. SASHIMI PULPO
(6 CORTES)
(6 CORTES)